دستاوردها و موفقیت ها

مدرسه نور ارم افق بالایی را برای بخش آموزشی خود در نظر گرفته است و در همین راستا با جذب کادر مستعد و با انگیزه و برگزاری دوره ها و برنامه های گوناگون در این مسیر گام برداشته است که آثار آن را در خلاصه موفقیت های این مجتمع می توان دید.

کسب رتبه سوم در جشنواره الگوهای برتر تدریس سال تحصیلی 1402 – 1401 توسط خانم ها

رعنا خجسته

مهری شیرین زبان

کسب رتبه سوم در المپیاد علمی حل مسئله دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی.

کسب عنوان نقاشی برگزیده در جشنواره نقاشی سردار دلها توسط دانش آموز محمدحسن ملکی.

رتبه اول نقاشی جشنواره سراسری سردار دلها توسط خانم زینب دهقان، مربی نقاشی دور دوم دبستان نور ارم.

کسب عنوان برگزیده الگوهای برتر تدریس پیش دبستان دور اول و راهیابی به دور دوم جشنواره توسط خانم رعنا خجسته.

کسب عنوان برگزیده الگوهای برتر تدریس پیش دبستان دور اول و راهیابی به دور دوم جشنواره توسط خانم مهری شیرین زبان.

موفقیت دانش آموز یاسین صفری در آزمون استعدادهای درخشان

کسب مقام نخست در مسابقات قرآن عترت و نماز توسط دانش آموز امیرعلی جوادی.

کسب مقام نخست در مسابقات قرآن عترت و نماز در رشته قرائت توسط دانش آموز مبینا آقاپور.

کسب مقام نخست در مسابقات قرآن عترت و نماز در رشته “حفظ عمومی” توسط دانش آموز محمد حسین معصومی.
.

کسب مقام نخست در مسابقات قرآن عترت و نماز در رشته “قرائت” توسط دانش آموز میرحسین موسوی.
.

 کسب دو مورد مقام نخست در اقدام پژوهی (معلم پژوهنده) توسط آموزگاران نور ارم خانم ها کبری ناظر قراملکی و زهرا نجفی

کسب مقام دوم ناحیه ای در درس پژوهی با موضوع “مساحت دایره” توسط معلمان دور دوم دبستان

کسب مقام اول ناحیه ای در درس پژوهی با موضوع “آشنایی با حدس و آزمایش” توسط معلمان دور دوم دبستان

کسب مقام اول ناحیه ای در درس پژوهی با موضوع “راهبرد حل مسئله با رسم شکل” توسط معلمان دور دوم دبستان خانم ها زهرا مصطفایی، سحر بیلوار، خانکشی زاده، سلطانی

کسب مقام اول پژوهشگر برتر ناحیه

کسب مقام اول مولف برتر ناحیه در ناحیه و با همکاری تالیف کتابهای طرح درس فارسی خوانداری، انشا نویسی، تمرین زندگی بخشی، اصول و مبنای املای فارسی – منشور دانستنیهای شاد.

کسب مقام اول استان در تولید محتوای الکترونیکی

کسب مقام نخست در جشنواره جابربن حیان در ناحیه.

کسب مقام نخست درس پژوهی در ناحیه

کسب مقام نخست جشنواره جابربن حیان در ناحیه با موضوع « مدل مورفو »

کسب مقام نخست درس پژوهی در ناحیه توسط خانم فیضی و دریافت تقدیرنامه

کسب مقام نخست جشنواره جابربن حیان در ناحیه با موضوع “بیولومینسانس (با الهام از کرم شب تاب)” توسط دانش آموزان سینا آسیابی، مهدی قلیزاده، امیررضا جلیلی، میلاد فرضی.

کسب مقام نخست جشنواره جابربن حیان در ناحیه با موضوع “مورفو” توسط میرصالح آل طه، برهان جهانی، امرمهدی محمدیان

کسب مقام نخست درس پژوهی با موضوع « من کیستم؟ (هویت) » توسط خانم زهرا نجفی.

کسب مقام نخست در جشنواره جابربن حیان با موضوع « شناسایی عدد صفر کار ماست (زنبور) « توسط خانم ناهیده پورعلی و دریافت تقدیرنامه.

کسب مقام نخست در جشنواره جابربن حیان با موضوع « سرگذشت دانه » توسط خانم ناهیده پورعلی و دریافت تقدیرنامه.

کسب عنوان مدرس برتر در اقدام پژوهی

کسب عنوان پژوهشگر برتر در آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز

کسب مقام نخست مقاله نویسی در چهارمین همایش ملی چالشها و راهکارها در تدریس ریاضی.

کسب مقام در جشنواره جابربن حیان در ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز با موضوع « سازه فضاکار صرفه جو » توسط دانش آموزان سینا خدایی-مجتبی محمدی-مهدی میرزا محمدی و آموزگار خانم زهرا نجفی.

کسب مقام در جشنواره جابربن حیان در ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز با موضوع « تخم مرغ های دلربا » توسط دانش آموزان آیلین علی حسینی، الیسا علی حسینی، سنا رمضانی و آموزگار خانم فاطمه علی زاده.

کسب مقام در جشنواره جابربن حیان در ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز با موضوع « تاثیر ظروف مختلف بر تشکیل ماست » توسط دانش آموزان مبین فرج زاده, صدرا زاهدی – محمدرضا گؤزلی و آموزگار خانم زهرا فیضی.

کسب مقام در درس پژوهی توسط خانم زهرا نجفی با موضوع « بهبود درک از درس انشا با الگوی تدریس بارش مغزی »

کسب مقام در اقدام پژوهی در ناحیه 5 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با موضوع « چگونه توانستم انشای دانش آموزانم را بهبود ببخشم »

کسب مقام در جشنواره جابرن حیان در ناحیه 5 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با موضوع « چشمه های نور » توسط دانش آموزان صدرا زاهدی – پوریا نوبهار، مبین فرج زاده و آموزگار خانم زینب عباسی