امام صادق (ع):‌ فرزندانتان را با کلام ما تربیت کنید، قبل از اینکه منحرفین آنها را تربیت کنند.