استخدام در دپارتمان زبانهای خارجی

1 تکمیل فرم
2 بازبینی اطلاعات
  • می‌توانید چندین گزینه را انتخاب کنید.
  • مثلا: 1371
  • مثلا: دامپزشکی
  • ۱) مدرک ۲) رشته تحصیلی ۳) دانشگاه
  • ۱) نام موسسه یا شرکت ۲) مدت همکاری ۳) سمت ۴) کدام کتابها
  • اگر مهارت و مدرک خاصی دارید توضیح دهید.